logo van atelier kunstmaat
logo atelier kunstmaat

AUTISME & TALENT

Beeldende Kunst
In mijn ruime zolderatelier op de Kamillelaan in Arnhem geef ik individuele begeleidingen in relatie tot -het maken van- beeldende kunst. Mijn begeleidingen zijn gericht op het ‘leren leven’ in het algemeen. Speciaal voor getalenteerde personen met een vorm van ASS en ADD en/of aanverwante problematiek. Leeftijd: vanaf 12 jaar.

Talentontwikkeling
De door mij ontwikkelde begeleidingen staan altijd in relatie tot de talentontwikkeling van het individu. Hiermee bied ik een begeleiding aan die de diverse levensgebieden en unieke talenten van iemand kan raken, openbaren en tot ontwikkeling kan brengen. Talentontwikkeling staat voor het leren kennen en toepassen van de eigen krachtvelden. Dit kan bijdragen tot de vorming van een positief en daardoor sterker zelfbeeld en kan worden ingezet op verbetering van de zelfredzaamheid en ontwikkeling van een krachtige autonome levenshouding.

Good Practice
‘Marijke benadert mensen op een heel natuurlijke manier. Zij gaat uit van de wezenskenmerken van de mens op zichzelf. De manier waarop zij afstemt op personen gebeurt op een respectvolle wijze. Marijke denkt na over wat zij doet, zij volgt en stemt af waarbij ze in staat is ook te reflecteren op haar eigen rol als mens en als professional. Voor mensen met autisme is zij waardevol omdat ze afstemt en meegaat in de beweging. Haar vakkennis Kunst, Coaching en Autisme zorgt voor diepgang en verbinding. Als Marijke een engagement aangaat dan is dat ook zo!’
Ilonka van der Sommen (Voorzitter Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten IBvA, Studie- en onderzoeksbegeleider Fontys OSO)

 

Atelier KunstMaat
Speciaal voor talenten met ASS & ADD
2019 Marijke Pielage
Deze site is aangesloten bij Google Analytics